Technológia

Vonkajší vstup primárneho vzduchu

Thermorossi technologie 21

Vzduch vstupujúci do zariadenia je vedený z exteriéru.