Technológia

Vonkajší vstup primárneho vzduchu

Vzduch vstupujúci do zariadenia je vedený z exteriéru.