Technológia

TimeXtend®

Technológia TimeXtend®: tepelná akumulácia inercií určená na obnovenie a udržanie spaľovacieho tepla.