Technológia

TimeXtend®

Thermorossi technologie 22

Technológia TimeXtend®: tepelná akumulácia inercií určená na obnovenie a udržanie spaľovacieho tepla.