Technológia

THERMOCORE®

Thermorossi technologie 8

Vertikálny výmenník tepla a vysoký počet výmenných prvkov tvoria systém Thermocore®.
Tento systém zvyšuje výmenný povrch a zlepšuje tepelnú účinnosť.