Technológia

HEATSTONE®

Thermorossi technologie 2

Oblasť spaľovania HEATSTONE® je pokrytá ohňovzdorným keramickým materiálom HEATSTONE®