Technológia

Rýchle a bezproblémové spustenie

Na naše produkty nevznikajú dodatočné náklady na nastavenie alebo testovanie. V prípade peliet s nižšou kvalitou ako štandard En plus je možné zvoliť rôzne prevádzkové programy a nastaviť zariadenie podľa nich.