1 hodinové testovanie každého produktu

Thermorossi technologie 4

Každá jednotka je testovaná 1 hodinu v továrni.