Technológia

Platnička

Thermorossi technologie 17

Zabezpečuje praktickosť a hygienu, ľahko sa čistiaca varná doska ohrieva jedlo.