Technológia

Multi-smerovací vzduchový systém

Thermorossi technologie 16

Nasmerovateľný a nastaviteľný prúd teplého vzduchu.