Technológia

Mechanické bezpečnostné zariadenia

Kachle sú vybavené mechanickými bezpečnostnými zariadeniami, ktoré zaisťujú zvýšenú bezpečnosť, ako napríklad pretlakový ventil a tlakový spínač.