Technológia

Kompatibilita vzduchového potrubia

Schopné rozvádzať teplo do rôznych miestností, a to aj na rôznych podlažiach.