Technológia

Kompatibilita vzduchového potrubia

Thermorossi technologie 18

Schopné rozvádzať teplo do rôznych miestností, a to aj na rôznych podlažiach.