Technológia

4 roky garancie funkčnosti externého izbového vzduchového ventilátoraľ

Thermorossi technologie 9

Thermorossi garantuje 4 roky  funkčnosti externého izbového vzduchového ventilátora, ktorý je hermeticky uzatvorený.